Jak reklamovat zboží

Zboží s vyplněným reklamačním formulářem musí zákazník odeslat na adresu:

Iron Muscles s.r.o.
Pardubická 283, Choceň 565 01

Odesílat pouze prostřednictvím Zásilkovna s.r.o., IČ 28408306 (Neposílejte na dobírku, budou automaticky odmítnuté!)

Vzorový formulář pro odstoupení


Formulář musí obsahovat:

  • jméno, příjmení, tel. číslo
  • číslo účtu, kde chce zákazník vrátit finanční prostředky
  • důvod reklamace

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.2 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost Iron Muscles s.r.o., se sídlem Džbánov 95, 566 01, Džbánov, identifikační číslo: 09886648, formou jednostranného právního jednání (emailem).Při vracení zboží můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

1.3 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce. Platbu vrátíme AŽ po obdržení vráceného zboží, které musí být čisté a nepoškozené. Dovolujeme si Vás informovat, že zásilky od zákazníka odeslané na dobírku budou automatický odmítnuté. 

2.2 Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

2.3 Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.

2.4 Prodejce bude kupujícího o přijetí zboží informovat e-mailem. Po vyřízení odstoupení od smlouvy bude prodejce informovat kupujícího e-mailem.